NANDINI, D.; AFIATNO, B. E. The Determinants Of Happiness: Empirical Evidence Of Java Island. Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 123–139, 2020. DOI: 10.30737/ekonika.v5i2.713. Disponível em: https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/article/view/713. Acesso em: 13 jun. 2024.