Sari, D. D. D., Bagyo, Y., Indrawati, S., Ratnasari, S. D., & Kusnanto, A. A. (2019). Program Pengembangan Produk Ekspor Pengusaha Camilan di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Jurnal Abdi Masyarakat, 2(2). https://doi.org/10.30737/jaim.v2i2.369