[1]
D. Rahmalia, A. M. Rohmah, and N. L. Azizah, “Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy TOPSIS pada Pemilihan Himpunan Pairing Terpilih dari Jadwal Penerbangan”, jatiunik. jurnal. ilm. teknik. manaj. industri., vol. 4, no. 1, pp. 1–14, Oct. 2020.