[1]
S. Indriani, A. Nikmatul Nikmah, B. S. Nirwana, and W. T. Purnani, “Pengaruh Penyuluhan Melalui Media Audio Visual Terhadap Tingkat Pengetahuan Bahaya Seks Bebas Pada Remaja Di SMAN 1 Sukomoro Tahun 2023”, Jumakes, vol. 5, no. 1, pp. 55–69, Oct. 2023.