[1]
Tri Cahyono, B. and Dhana, R.R. 2019. ALTERNATIF PENGGUNAAN SERATECENG GONDOK (EICHHORNIA CROSSIFES) SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADACAMPURAN BETON DITINJAU TERHADAP KUAT TEKANNYA. UKaRsT. 3, 1 (May 2019), 1–8. DOI:https://doi.org/10.30737/ukarst.v3i1.346.