HARTANTYO, S. D.; AGUSTAPRAJA, H. R. ANALISA KINERJA KA KOMUTER SURABAYA – LAMONGAN. UKaRsT, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 125–134, 2018. DOI: 10.30737/ukarst.v2i2.268. Disponível em: https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ukarst/article/view/268. Acesso em: 19 may. 2024.