POERNOMO, Y. C. S.; AJIONO, R. ANALISA JOBMIX NILAI MUTU BATU BATA DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH ABU SERAT TEBU DAN ABU SERBUK GERGAJI. UKaRsT, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 60–68, 2017. DOI: 10.30737/ukarst.v1i1.467. Disponível em: https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ukarst/article/view/467. Acesso em: 29 may. 2024.