Tri Cahyono, Budi, and Rio Rahma Dhana. 2019. “ALTERNATIF PENGGUNAAN SERATECENG GONDOK (EICHHORNIA CROSSIFES) SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADACAMPURAN BETON DITINJAU TERHADAP KUAT TEKANNYA”. UKaRsT 3 (1):1-8. https://doi.org/10.30737/ukarst.v3i1.346.