Tri Cahyono, B. and Dhana, R. R. (2019) “ALTERNATIF PENGGUNAAN SERATECENG GONDOK (EICHHORNIA CROSSIFES) SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADACAMPURAN BETON DITINJAU TERHADAP KUAT TEKANNYA”, UKaRsT, 3(1), pp. 1–8. doi: 10.30737/ukarst.v3i1.346.