Tri Cahyono, B., and R. R. Dhana. “ALTERNATIF PENGGUNAAN SERATECENG GONDOK (EICHHORNIA CROSSIFES) SEBAGAI BAHAN TAMBAH PADACAMPURAN BETON DITINJAU TERHADAP KUAT TEKANNYA”. UKaRsT, vol. 3, no. 1, May 2019, pp. 1-8, doi:10.30737/ukarst.v3i1.346.