Retnoningrum, Ambar Dwi, STIKes Satria Bhakti NganjukSTIKes Satria Bhakti Nganjuk